Pelagische zone

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Pelagische zone

De Pelagische zone is de ecologische zone in zeeën en oceanen die bestaat uit "open water". De zone staat in contrast met de benthische zone (de zone rond de zeebodem) en wordt ingedeeld in ecologisch verschillende subzones. Het belangrijkste verschil tussen de subzones is de diepte, omdat er met toenemende diepte steeds minder zonlicht doordringt tot het water.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Downloaded on 5 December 2018

Synoniemen: pelagisch

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie