Parotoïden

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Parotoïden

Parotoïden zijn de gifklieren van amfibieën en worden ook wel oorklieren genoemd. Zowel alle kikkers als de salamanders hebben parotoïden, al zijn ze niet altijd goed te zien. De vuursalamander en de gewone pad zijn soorten met grote klieren, de kleine watersalamander en de knoflookpad hebben nauwelijks zichtbare klieren. De parotoïden scheiden een gif af dat onder andere de slijmvliezen prikkelt.

Bron: Parotoïden. (2021, september 27). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 15:52, september 27, 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Paroto%C3%AFden

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie