Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Parotoïden

Parotoïden zijn de gifklieren van amfibieën en worden ook wel oorklieren genoemd. Zowel alle kikkers als de salamanders hebben parotoïden, al zijn ze niet altijd goed te zien. De vuursalamander en de gewone pad zijn soorten met grote klieren, de kleine watersalamander en de knoflookpad hebben nauwelijks zichtbare klieren. De parotoïden scheiden een gif af dat onder andere de slijmvliezen prikkelt.

Bron: Parotoïden. (2021, september 27). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 15:52, september 27, 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Paroto%C3%AFden

Pelagische zone

De Pelagische zone is de ecologische zone in zeeën en oceanen die bestaat uit "open water". De zone staat in contrast met de benthische zone (de zone rond de zeebodem) en wordt ingedeeld in ecologisch verschillende subzones. Het belangrijkste verschil tussen de subzones is de diepte, omdat er met toenemende diepte steeds minder zonlicht doordringt tot het water.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Downloaded on 5 December 2018

Synoniemen - pelagisch
Polyandrie

Polyandrie of veelmannerij is het hebben van meerdere mannetjes tegelijkertijd. Het is daardoor een vorm van polygamie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 15 August 2018

Synoniemen - Polyandrisch, Polyandry, Polyandrous, veelmannerij
Polygamie

In de biologie betekent polygamie dat een dier met meerdere soortgenoten paart tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 15 August 2018

Synoniemen - Polygaam, Polygamy, Polygamous
Polygynandrie

In de biologie betekent polygynandrie dat zowel mannetjes als vrouwtjes meerdere partners hebben tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://en.wikipedia.org/ Accessed on 15 August 2018

Synoniemen - Polygynandrisch, Polygynandry, Polygynandrous
Polygynie

In de biologie betekent polygynie dat één mannetje met meerdere vrouwtjes paart tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 15 August 2018

Synoniemen - Polygynisch, Polygyny, polygynous
Polymorfie

Polymorfisme of polymorfie is in de biologie het voorkomen van verschillende fenotypen of variaties binnen een soort, zie polymorfie (genetica). Voorbeelden: verschillen in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes, verschillende haarkleuren, verschillende lichaamsgrootte.

Bron: https://en.wikipedia.org/ Accessed on 19 August 2018

Synoniemen - Polymorfisme, polymorfie, polymorphism, polymorphic, polymorph, polymorphous,polymorfe
Premolaren

De premolaren zijn de twee kiezen die zich normaal direct achter de hoektand bevinden. Ze worden ook weleens valse kiezen genoemd, omdat ze kleiner zijn dan de molaren. De premolaren hebben in mesiodistale (voorachterwaartse) richting een enkelvoudige knobbelstructuur. De functie is het vermalen van het voedsel, meestal door roterende bewegingen. In het volwassen gebit zijn er bovenaan én onderaan 2 paar premolaren.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed 26 August 2018 (CC BY-SA 3.0)

Primair bos

Primair bos of oerbos is oorspronkelijk bos dat zich zonder (veel) menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich handhaaft en dus te beschouwen is als wildernis. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken is dit oerbos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen. Samen met sommige andere typen bos zoals het tropisch regenwoud en de uitgestrekte noordelijke naaldbosgordel (taiga) worden de oude Europese bosrestanten wel 'oerbossen' genoemd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos Accessed on 16 August 2018

Synoniemen - old-growth forest, primary forest, virgin forest, primeval forest, seral forest, oerbos, primaire bossen
Promiscuïteit

In de biologie betekent promiscue dat een dier willekeurige seksuele relaties heeft. Veel verschillende diersoorten zijn promiscue, waaronder de meeste zoogdieren. Chimpansees en bonobo's zijn sterk promiscue.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 15 August 2018

Synoniemen - Promiscue, promiscuus, promiscuous
Pronotum

Het pronotum is bij insecten het rugschild van het eerste thoraxsegment, de prothorax. Het is bij veel insecten, zoals wantsen, kevers, kakkerlakken en oorwormen flink ontwikkeld en goed zichtbaar. Het wordt veelal ook als 'halsschild' aangeduid.

Bron: Pronotum. 23 september 2021). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:45, februari 18, 2014 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pronotum&oldid=40521860.

Synoniemen - Pronotale

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie