Ovoviviparie

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Ovoviviparie

Ovoviviparie (eierlevendbarendheid) is het verschijnsel waarbij dieren zich voortplanten door middel van eieren die in het lichaam van de moeder worden bevrucht en uitgebroed.

Deze vorm van voortplanting vindt men onder meer bij diverse soorten haaien, reptielen, geleedpotigen, slakken en tweekleppigen. Ovovivipare voortplanting verschilt vooral van echte levendbarendheid zoals die bij de meeste zoogdieren wordt aangetroffen, doordat het embryo niet via een placenta of dergelijke met het moederlichaam verbonden is om voedingsstoffen te verkrijgen en afvalstoffen af te scheiden. Alle voedsel is al vooraf aan het ei meegegeven; het moederlichaam dient slechts als een veilige omgeving voor het embryo.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ovoviviparie (CC BY-SA 3.0)

Synoniemen: ovovivipaar,,ovovivipaar

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie