Oviparie

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Oviparie

Oviparie is het verschijnsel dat dieren zich voortplanten door middel van het leggen van eieren. Anders dan bij vivipare (levendbarende) dieren ontwikkelt het embryo zich niet in het lichaam van de moeder, maar in het ei. Deze voortplantingsmethode treft men aan bij alle vogels, de meeste geleedpotigen, vissen, amfibieën, reptielen en sommige weekdieren. De vier soorten cloacadieren, het vogelbekdier en de drie soorten mierenegels, zijn de enige ovipare zoogdieren.

Bron: Oviparie. (2016, december 16). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:09, juli 27, 2022 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oviparie&oldid=48205133.

Synoniemen: ovipaar

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie