Ooibossen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Ooibossen

Een ooibos is een op natuurlijke wijze ontstaan bos langs een rivier. Ooi is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie