Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Oerbossen

Oerbos is oorspronkelijk bos dat zich zonder (veel) menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich handhaaft en dus te beschouwen is als wildernis. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken is dit oerbos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen. Samen met sommige andere typen bos zoals het tropisch regenwoud en de uitgestrekte noordelijke naaldbosgordel (taiga) worden de oude Europese bosrestanten wel 'oerbossen' genoemd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 26 October 2018

Oöfagie
Oöfagie is een vorm van embryonaal kannibalisme die voorkomt bij dieren. Bij oöfagie eten de embryo's de in het moederlichaam aanwezig (on)bevruchte eitjes op. Oöfagie komt voor bij eierlevendbarende kraakbeenvissen, met name bij sommige haaien- en roggensoorten.
Synoniemen - oofagen
Ooibossen

Een ooibos is een op natuurlijke wijze ontstaan bos langs een rivier. Ooi is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier.

Oötheek

Een oötheek, (wetenschappelijk: oötheca), is een eicapsule van bepaalde insecten. De term oötheek betekent letterlijk vertaald eierkast. Insecten die de eieren in een beschermende capsule afzetten zijn rechtvleugeligen (sprinkhanen en krekels), bidsprinkhanen en kakkerlakken. Afhankelijk van de groep en soort zitten er tussen de enige tientallen en enkele honderden eitjes per oötheek.

Bron: Oötheek. (2018, april 5). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 21:09, april 5, 2018 van https://nl.wikipedia.org/wiki/O%C3%B6theek

Synoniemen - oötheca
Orgaan van Jacobson

Het orgaan van Jacobson is het reukorgaan van slangen en sommige hagedissen zoals skinken en varanen. Ook zoogdieren zoals katten en honden hebben een dergelijk orgaan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0)

Osteodermen

Een osteoderm (Grieks: osteon = bot, dermis = huid) is een harde insluiting van de huid, Osteodermen komen onder andere voor bij sommige hagedissen en alle krokodilachtigen. Bij de reptielen bestaan osteodermen uit hoornachtig materiaal."

Bron: https://nl.wikipedia.org/ downloaded 5 December 2018

Oviparie

Oviparie is het verschijnsel dat dieren zich voortplanten door middel van het leggen van eieren. Anders dan bij vivipare (levendbarende) dieren ontwikkelt het embryo zich niet in het lichaam van de moeder, maar in het ei. Deze voortplantingsmethode treft men aan bij alle vogels, de meeste geleedpotigen, vissen, amfibieën, reptielen en sommige weekdieren. De vier soorten cloacadieren, het vogelbekdier en de drie soorten mierenegels, zijn de enige ovipare zoogdieren.

Bron: Oviparie. (2016, december 16). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:09, juli 27, 2022 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oviparie&oldid=48205133.

Synoniemen - ovipaar
Ovoviviparie

Ovoviviparie (eierlevendbarendheid) is het verschijnsel waarbij dieren zich voortplanten door middel van eieren die in het lichaam van de moeder worden bevrucht en uitgebroed.

Synoniemen - ovovivipaar,,ovovivipaar

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie