Nieuwe Wereld

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Nieuwe Wereld

Met het begrip de Nieuwe Wereld wordt bedoeld: de continenten die door de Europeanen vanaf 1492 werden ontdekt. Over het algemeen worden Noord- en Zuid-Amerika hiermee aangeduid.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 8 December 2018

Zoek

Taxonomie