Nestblijver

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Nestblijver

In de biologie maakt men bij ouderzorg onderscheid in nestvlieders en nestblijvers. Deze termen geven aan in hoeverre de jongen van een diersoort ontwikkeld zijn bij de geboorte.

Bij nestvlieders zijn de jongen bij hun geboorte al genoeg ontwikkeld om binnen relatief korte tijd de plaats waar ze zijn geboren te verlaten en op eigen kracht hun ouder(s) te volgen. Bij nestblijvers daarentegen zijn de jongen bij de geboorte nog niet ver genoeg ontwikkeld en moeten langere tijd in hetzelfde nest of hol doorbrengen, waar ze door hun ouders worden verzorgd. Het verschijnsel is het duidelijkst bij vogels, maar komt bijvoorbeeld ook voor bij zoogdieren.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nestvlieder_en_nestblijver (CC BY-SA 3.0)

Synoniemen: nestblijvende, nestblijvers

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie