Neotropisch

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Neotropisch

Het neotropisch gebied is een ecozone in Midden- en Zuid-Amerika die vrijwel geheel samenvalt met het florarijk Neotropis.

De omschrijving wordt op minstens drie manieren ingevuld. De zoölogie geeft er een invulling aan op grond van het verspreidingsgebied van dieren, de plantkunde baseert zich op plantengemeenschappen en de Organization for Flora Neotropica geeft een strikt geografische definitie en houdt de keerkringen als begrenzing aan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Neotropisch_gebied

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie