Nematocyten

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Nematocyten

Een netelcel (nematocyte of cnidocyt) is een cel met een blaasvormige structuur waarin een opgerolde neteldraad met een harpoentje zit. Het kapsel van die neteldraad is gevuld met een verlammende vloeistof. Netelcellen komen voor bij neteldieren.

Zoetwaterpoliepen hebben netelcellen met aan de buitenkant een haartje. De netelcel kan gevuld zijn met gif en heeft erin opgerold een lange holle draad. Als het haartje van de cel aangeraakt wordt, schiet de draad als een harpoen uit de cel en loopt het gif langs het draadje weg. De snelheid van de harpoen kan voor een klein moment oplopen tot 130 km per uur. Hierdoor worden kleine prooidieren, zoals watervlooien verlamd of gedood.

De nematocyst is de vacuole waarin het harpoentje aanwezig is.

Bron: Netelcel. (2014, augustus 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:50, augustus 30, 2014 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Netelcel&oldid=41976976.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie