Mutualisme

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Mutualisme

Mutualisme is in de ecologie een interactie tussen twee levensvormen (twee symbionten) waarbij beide voordeel hebben van die interactie. In vooral de Europese studieboeken wordt de term symbiose in deze engere zin gebruikt en is dan gelijk aan mutualisme, maar steeds vaker wordt de Anglo-Amerikaanse literatuur gevolgd en mutualisme als een van de vormen van symbiose opgevat. Andere vormen van symbiose in de wijdere betekenis zijn dan commensalisme, parasitisme en amensalisme.

Bron: Mutualisme. (2020, januari 18). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:13, januari 18, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutualisme&oldid=55475700.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie