Morfologie

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Morfologie

De morfologie is het onderdeel van de biologie dat de bouw en vorm bestudeert van organismen, hun organen en weefsels en probeert hun veelvormigheid terug te brengen tot evolutionair te duiden bouwplannen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0)

Zoek

Taxonomie