Latex

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Latex

Latex is het sap van de Braziliaanse rubberboom of van vergelijkbare planten en is een dikke, melkwitte emulsie.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie