Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Lampricide

Lampricide is een chemische stof die bedoeld is om de larven van prikken aan te pakken voordat deze zich ontwikkelen tot parasitaire volwassen exemplaren. Lampricide wordt o.a. gebruikt bij het Champlainmeer en de Grote Meren om de zeeprik, die daar een invasieve soort is, te bestrijden.

Synoniemen - Lampriciden
Langelijnvisserij

Langelijnvisserij (ook wel longline-visserij of longlijnvisserij) is een visserijtechniek die gebruikt wordt door beroepsvissers in de zeevisserij. Hierbij worden lange dunne kabels gebruikt, de zogenaamde hoofdlijn. Aan deze hoofdlijn zitten zijlijnen met haakjes en aasvis."

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Downloaded 5 December 2018

Synoniemen - longline-visserij, longlijnvisserij, lange lijnen
Latex

Latex is het sap van de Braziliaanse rubberboom of van vergelijkbare planten en is een dikke, melkwitte emulsie.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie