Kosmopolitische verspreiding

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Kosmopolitische verspreiding

Kosmopolitische verspreiding is dat een soort, geslacht of familie bijna overal ter wereld voorkomt. Kosmopolieten zijn taxa die verspreid zijn over een groot deel van de wereld, afhankelijk van het substraat waar het organisme leeft. Bij op het land levende organisme heeft het betrekking op de verschillende continenten, bij in zee levende organisme op de verschillende oceanen. Endemisme is daarentegen het verschijnsel dat een organisme van nature uitsluitend voorkomt in één beperkt gebied.

Bron: Kosmopolitische verspreiding. (2020, januari 23). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 15:36, januari 23, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosmopolitische_verspreiding&oldid=55515858.

Synoniemen: kosmopolitische

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie