Keuper

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Keuper

De Keuper is een pakket gesteentelagen in de ondergrond van grote delen van het noorden en midden van Europa. De Keuper bestaat uit dolosteen, kleisteen/schalie en evaporietlagen, gevormd in het Midden- en Laat-Trias (ongeveer 230 tot 200 miljoen jaar geleden). 

Onder de Keuper ligt de Muschelkalk en er boven komen de oudste (onderste) gesteenten uit het Jura, die soms Lias genoemd worden. Samen met de Muschelkalk en de Buntsandstein vormt de Keuper de Germaanse Trias Groep, een klassieke opeenvolging van gesteentelagen waaraan het tijdperk Trias zijn naam te danken heeft.

Bron: Keuper. (2017, juli 21). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:59, juli 21, 2017 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Keuper&oldid=49507909.

Synoniemen: Keupergebieden

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie