Kelpwouden

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Kelpwouden
Een kelpwoud is een wereldwijd voorkomend ecosysteem onder de zeespiegel. De naamgevende soort is de kelp. Dit zijn bijzonder groot groeiende meercellige soorten uit de afdeling van de bruinwieren. De in kelpwoud levende algen zijn overwegend bruinwieren en roodalgen. Bron: Kelpwoud. (2018, augustus 26). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 09:43, augustus 26, 2018 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelpwoud&oldid=52145412.
Synoniemen: kelpwoud

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie