Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
IJshoender

IJshoenderAuthor: David M. Jensen
License: CC BY-SA 3.0

Infanticide

Infanticide, kinderdoding, kindermoord of babymoord, is het doden van een kind. Meestal betreft het pasgeboren baby's, maar ook daarna wordt wel van infanticide gesproken. Soms wordt naast infanticide nog onderscheid gemaakt tussen foeticide, waarbij een ongeboren kind wordt gedood, en neonaticide, waarbij de doding binnen 24 uur na de geboorte heeft plaatsgevonden, en ook filicide, als een ouder het kind doodt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0)

IUCN

IUCN (International Union of Conservation of Nature) streeft ernaar om de integriteit en de diversiteit van de natuur wereldwijd te beschermen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ecologische en sociale duurzaamheid van elk gebruik daarvan te bevorderen.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie