Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Galerijbossen

Galerijbossen zijn bossen die een corridor vormen langs rivieren of wetlands en voorkomen in landschappen die doorgaans weinig bosrijk zijn, zoals savannes. De groeiplaatsen van deze bossen onderscheiden zich van de omliggende landschappen omdat ze bijvoorbeeld voedselrijker zijn of vochtiger en/of er minder grote kans op branden is. De bossen zijn soms maar enkele meters breed, omdat ze afhankelijk zijn van het water waar ze langs liggen. Dit type bos is wereldwijd in omvang geslonken, veelal vanwege menselijke activiteiten zoals landbouw. Ze zijn vanwege hun geringe breedte en lange grens zeer gevoelig.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 26 October 2018

Gameet
Een gameet, geslachtscel of geslachtelijke voortplantingscel is een cel die dient voor de geslachtelijke voortplanting. De beweeglijke geslachtscellen van een mannelijk organisme is de zaadcel en de meestal niet-beweeglijke van vrouwelijke organismen is de eicel.
Synoniemen - gameten
Geslachtsdimorfie

Seksuele dimorfie of geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort. Het betreft hier niet de geslachtsorganen zelf, maar andere morfologische verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. Dimorfie kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on August 2018

Synoniemen - Sexual dimorphism, seksueel dimorf
Groen fluorescent proteïne
Groen fluorescerend eiwit of GFP (Engels: Green Fluorescent Protein) is een fluorescent eiwit dat voor het eerst in 1962 bij de kwal Aequorea victoria werd ontdekt. Er zijn veel verschillende varianten van GFP ontwikkeld, die bijvoorbeeld in plaats van groen een andere kleur licht uitzenden, of die chemisch stabieler zijn.
Synoniemen - GFP,groen fluorescerende eiwit,groen fluorescende eiwitten
Grote Slenk

De Grote Slenk (ook bekend als de Oost-Afrikaanse slenk, Grote Afrikaanse Slenk of de Grote Riftvallei) is een riftvallei; een langgerekt stelsel van slenken, dat loopt van Syrië tot Mozambique over een totale lengte van 6400 km. 

Great Rift Valley wikiAuthor: En rouge
License: CC BY-SA 3.0

Synoniemen - Grote Afrikaanse Slenk, Grote Riftvallei, Oost-Afrikaanse slenk

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie