Foerageren

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Foerageren

Foerageren is het zoeken en vinden van voedsel door dieren, waaronder de mens.

Wanneer vogels of andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden, dan spreekt men van een foerageergebied. Als de vogels in het foerageergebied ook verblijven en broeden wordt het ook rustgebied genoemd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Foerageren Accessed 14 December 2018

Synoniemen: foerageren

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie