Filopatrisch

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Filopatrisch

De eigenschap van dieren om op een bepaalde plaats (meestal de geboorteplaats) te blijven of er naar terug te keren.

Synoniemen: filopatrie

Zoek

Taxonomie