Filopatrisch

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Filopatrisch

De eigenschap van dieren om op een bepaalde plaats (meestal de geboorteplaats) te blijven of er naar terug te keren.

Synoniemen: filopatrie

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie