Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Faryngeale regio

Het faryngeaal kaakapparaat is het geheel van faryngeale kaken en de bijbehorende spieren bij een groot aantal soorten beenvissen. De faryngeale kaken (ook wel keelkaken genoemd) bevinden zich in de keelholte (Farynx) van de vis; deze kaken zijn dan ook niet van buitenaf zichtbaar.

Bron: https://nl.wikipedia.org downloaded 5 December 2018

Synoniemen - faryngeaal kaakapparaat
Femorale porie

Femorale poriën zijn klieropeningen die voorkomen bij reptielen. De klieren zelf worden dijklieren genoemd. Femorale poriën zijn gelegen aan de onderzijde van de dijen van de achterpoot. De dijklieren scheiden een vettige stof af die verschillende organische verbindingen zoals feromonen bevat. De functie van de poriën is het verspreiden van een geurvlag om partners te lokken en concurrenten te weren.

Bron: Femorale porie. (2018, maart 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 17:10, maart 30, 2018 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Femorale_porie&oldid=51341501.

Synoniemen - Femorale poriën
Fenotype

Het fenotype is het totaal van alle waarneembare eigenschappen (kenmerken) van een organisme. Het is het resultaat van de genetische aanleg (het genotype) van een individu en de invloed daarop van zijn omgeving (de milieufactoren). De term werd in 1911 bedacht door Wilhelm Johannsen (1857-1927), om onderscheid te maken tussen de erfelijke eigenschappen van een organisme enerzijds en het resultaat daarvan anderzijds. Het woord betekent letterlijk ‘verschijningsvorm’ en is afgeleid van het Griekse phainein, dat ‘doen schijnen’ betekent.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0)

Filopatrisch

De eigenschap van dieren om op een bepaalde plaats (meestal de geboorteplaats) te blijven of er naar terug te keren.

Synoniemen - filopatrie
Florida Keys

De Florida Keys zijn een archipel van ongeveer 1700 kleine eilandjes die deel uitmaken van de Amerikaanse staat Florida. Ze strekken zich uit van Miami in het noordoosten naar het zuiden, en buigen vervolgens in westelijke richting af. Het laatste bewoonde eiland, Key West, is slechts 150 km van Cuba verwijderd. Na Key West volgen nog de Dry Tortugas, een onbewoonde eilandengroep, die in 1992 tot Dry Tortugas National Park werd verklaard. De Keys bestaan uit koraalrots en eilanden met mangroven. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0) Accessed on 11 November 2019

Foerageren

Foerageren is het zoeken en vinden van voedsel door dieren, waaronder de mens.

Synoniemen - foerageren
Folivoor

Een folivoor is een dier dat zich vrijwel uitsluitend met bladeren voedt. Folivoren zijn specialisten binnen de groep herbivoren. Folivore dieren vindt men bij uiteenlopende groepen dieren, van insecten en apen tot reptielen.

Voorbeelden zijn het wandelend blad en de wandelende tak, de Indri (een halfaap), en enkele reptielen zijn de groene leguaan en de doornstaartagamen uit het geslacht Uromastyx, die een voorkeur hebben voor bloemblaadjes. Veel reptielen die bladeren eten doen dat voornamelijk op oudere leeftijd, en eten als juveniel meer prooien.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 8 December 2018

Synoniemen - Folivoren, folivore, folivoor
formicivoor
Formicivoor betekent mierenetend, en slaat op dieren uit verschillende groepen. Er zijn zowel zoogdieren, reptielen, vogels als geleedpotigen die voornamelijk van mieren leven
Synoniemen - formicivore,formicivoren
Fungicide

Fungiciden zijn chemische bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen die gebruikt worden om ziekten bij planten, dieren en de mens, veroorzaakt door schimmels (fungi), te bestrijden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fungicide Accessed 3 March 2019

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie