Estuaria

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Estuaria

Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.

Bron:Estuarium. (2020, december 26). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 21:25, december 26, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Estuarium&oldid=57833313.

Synoniemen: estuaria,estuarium

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie