Essenbronbos

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Essenbronbos

Een goudveil-essenbos, essenbronbos (Carici remotae-Fraxinetum), ook wel elzenbronbos (Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum) genoemd, is een associatie uit het onderverbond van de bronbossen (Circaeo-Alnenion), gekenmerkt door een elzen- en essenrijk bos met een goed ontwikkelde kruidlaag in brongebieden met uittredend zuurstof- en basenrijk water.

Bron: Essenbronbos. (2020, april 14). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 08:01, april 14, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Essenbronbos&oldid=56064008.

Synoniemen: essenbronbossen

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie