Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
EAZA

De European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) is een internationaal samenwerkingsverband tussen ongeveer 345 dierentuinen, aquaria en andere instellingen uit 41 landen in Europa en het Nabije Oosten. De EAZA is lid van de World Association of Zoos and Aquariums WAZA. Bij de EAZA zijn 9 Belgische en 22 Nederlandse dierentuinen, aquaria en andere instellingen en organisaties aangesloten.

EEP

Het European Endangered Species Programme (EEP's) is een reeks fokprogramma's voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de EAZA.

Eitand

Een eitand is een tand die meestal alleen wordt gebruikt bij het openen van het ei door het juveniele dier. Het komt vooral voor bij reptielen; vooral schildpadden, slangen en sommige hagedissen kennen deze extra en meestal tijdelijke tand. Het hoeft niet per se een in de kaak gegroeide tand te zijn, bij schildpadden betreft het meer een verstevigde schub in plaats van een tand, maar de functie is hetzelfde. Veel eierschalen zijn namelijk niet alleen hard zoals bij een kip, maar ook taai, waardoor kracht alleen (jonge dieren zijn uiteraard niet zo sterk) niet genoeg is; zonder deze tand komen veel jongen het ei niet eens uit.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ downloaded 5 December 2018

Synoniemen - eitand
Ejaculatie

Ejaculatie of zaadlozing is bij mannen de uitstoot van sperma. Hierdoor kan de vrouw bevrucht worden. Deze manier van voortplanten komt bij veel diersoorten voor, zo ook bij de mensen. Antoni van Leeuwenhoek heeft in 1677 ontdekt dat het ejaculaat zaadcellen bevat (de eicellen van vrouwen zijn pas veel later ontdekt)

Bron: Ejaculatie (mannen). (2021, november 13). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 20:58, november 13, 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Ejaculatie_(mannen).

Synoniemen - Zaadlozing
Epi­der­mis

Bij de gewervelde dieren zoals de mens, is de epidermis de buitenste laag van de huid; op celniveau bestaat dit lichaamsweefsel uit meerlagig verhoornd plaveiselepitheel.

Bron: Epidermis, https://nl.wikipedia.org (het laatst bezocht augustus 24, 2019).

Essenbronbos

Een goudveil-essenbos, essenbronbos (Carici remotae-Fraxinetum), ook wel elzenbronbos (Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum) genoemd, is een associatie uit het onderverbond van de bronbossen (Circaeo-Alnenion), gekenmerkt door een elzen- en essenrijk bos met een goed ontwikkelde kruidlaag in brongebieden met uittredend zuurstof- en basenrijk water.

Bron: Essenbronbos. (2020, april 14). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 08:01, april 14, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Essenbronbos&oldid=56064008.

Synoniemen - essenbronbossen
Estivatie
Estivatie (aestivatio is een zomerslaap, de tegenhanger van de winterslaap. Dat dieren in winterslaap gaan, is een aanpassing aan de lage temperaturen en het kleine aanbod van voedsel. Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur sterk. De meeste lichaamsfuncties zijn vertraagd en de hele stofwisseling van het dier staat op een laag pitje. Ook de hartslag is vertraagd. Er zijn dieren die ditzelfde doen in perioden van grote droogte en/of hitte.
Estuaria

Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.

Bron:Estuarium. (2020, december 26). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 21:25, december 26, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Estuarium&oldid=57833313.

Synoniemen - estuaria,estuarium
Ex-situ

Ex situ conservation literally means, "off-site conservation". It is the process of protecting an endangered species, variety or breed, of plant or animal outside its natural habitat; for example, by removing part of the population from a threatened habitat and placing it in a new location, which may be a wild area or within the care of humans.

Bron: https://en.wikipedia.org/ downloaded 5 December 2018

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie