Dimorf

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Dimorf
Dimorf betekent dat er twee genetisch verschillende vormen in een populatie aanwezig zijn.
Synoniemen: dimorfisme

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie