Detrivoor

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Detrivoor
Een detrivoor, saprofaag of detritus-eter, ook wel afvaleter, is een organisme dat leeft van vast dood organisch materiaal of detritus. Deze afvaleters doen het voorwerk voor de reducenten, micro-organismen die organisch afval verder afbreken (mineralisatie) tot anorganische stoffen.


Detrivoren zijn bijvoorbeeld mieren, mestkevers, regenwormen, paddenstoelen. Reducenten zoals bacteriën en lagere schimmels zijn beter aangepast aan het afbreken van vloeibaar organisch materiaal.

Op dood (en soms op levend) hout levende paddenstoelen (bijvoorbeeld de berkenzwam) worden 'boomzwammen' genoemd. Boomzwammen zijn, als alle paddenstoelen, plantenetende detrivoren.

Bron: Detrivoor. (2021, juni 4). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:09, juni 4, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Detrivoor&oldid=59177018.

Synoniemen: detrivoren,afvaleter,saprofaag

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie