Binoculair gezichtsvermogen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Binoculair gezichtsvermogen

Een binoculair gezichtsvermogen is een dusdanige plaatsing van de ogen dat beide gelijktijdig hetzelfde voorwerp kunnen waarnemen. Bij veel dieren zijn de ogen aan de zijkant van de kop gepositioneerd zodat een groot gezichtsveld ontstaat zonder dat het dier de kop hoeft te bewegen.

Bij een aantal dieren zijn de ogen aan de voorzijde van de kop geplaatst, zodat beide ogen op hetzelfde voorwerp kunnen worden gericht. Het voordeel is dat een schatting kan worden gemaakt betreffende de afstand tot het voorwerp. Een nadeel is dat het gezichtsveld naar voren wordt verplaatst, zodat om eventuele gevaren aan de flanken op te merken de kop moet worden gedraaid. 

Bron:  Binoculair gezichtsvermogen. (2020, maart 21). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 09:22, maart 21, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Binoculair_gezichtsvermogen&oldid=55891757.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie