Bentische zone

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Bentische zone

De bentische zone of het bentaal is de biotoop in het onderste deel van een waterlichaam zoals een zee of meer. De bentische zone omvat zowel de laag boven de bodem als de laag net onder de bodem, tot en met de diepte waarop levende wezens voorkomen. Bentisch is afgeleid van het Griekse benthos, dat diepte van de zee betekent.

Bron: Bentische zone. (2019, januari 14). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 14:22, januari 14, 2019 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentische_zone&oldid=52996236.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie