Beenvisachtigen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Beenvisachtigen
Beenvisachtigen zijn een omvangrijke superklasse van vissen die in tegenstelling tot de kraakbeenvissen in de regel een skelet hebben dat uit echt bot bestaat. De overgrote meerderheid van alle vissen behoren tot deze groep. Met 28.000 soorten vormen de beenvisachtigen de grootste groep binnen de gewervelden. De beenvisachtigen wordt onderverdeeld in twee groepen: de straalvinnigen en kwastvinnigen. Bron: Beenvisachtigen. (2021, mei 21). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 08:13, mei 21, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beenvisachtigen&oldid=58989451.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie