Bactericide

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Bactericide

Bactericide middelen doden de bacterie. Zo maakt penicilline de celwand zwakker, waarna de bacterie door zijn eigen osmotische druk ontploft.

Bacteriostatische antibiotica daarentegen doden de bacteriën niet, maar beletten wel dat ze zich vermenigvuldigen, zodat het lichaam de tijd krijgt ze op te ruimen. Een voorbeeld van een bacteriostatisch antibioticum is tetracycline. Op theoretische gronden is het minder gewenst antibiotica uit deze twee groepen te combineren, omdat de bactericide werking zich in het algemeen alleen kan ontplooien bij bacteriën die daadwerkelijk groeien.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bactericide_versus_bacteriostatisch Accessed 3 March 2019

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie