Aposematische kleuring

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Aposematische kleuring

Aposematische kleuring of aposematisme is een term in de biologie en ecologie waarmee de felle lichaamskleur van verschillende dieren wordt aangeduid, die als een afschrikkingsstrategie werd ontwikkeld. Aposematische kleuring is een waarschuwing voor vijanden dat het dier giftig of gevaarlijk is en dient ter afschrikking van vijanden.

Het gaat in de praktijk over bijvoorbeeld insecten als wespen en lieveheersbeestjes en amfibieën als de vuursalamander, de geelbuikvuurpad en de pijlgifkikker. Er zijn echter ook dieren die de aposematische kleuring misbruiken door op gevaarlijke soorten te lijken terwijl ze in feite onschadelijk zijn, zoals zweefvliegen, wat mimicry wordt genoemd. Verborgen felle kleuren die plotseling getoond worden om af te schrikken worden schrikkleuren genoemd.

Bron: Aposematische kleuring. (2017, maart 27). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 17:54, maart 27, 2017 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aposematische_kleuring&oldid=48868100.

Synoniemen: aposematisme,aposematisch ,aposematische kleuren,aposematische

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie