Allomothering

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Allomothering

Een ander dan de biologische moeder van een nakomeling, vervult de functies van de moeder, door bijvoorbeeld voor het jong te zorgen.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie