Afrotheria

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Afrotheria

De Afrotheria is een superorde van de infraklasse placentadieren van de klasse van de zoogdieren die aanvankelijk gebaseerd was op DNA-technieken. Het omvat de zoogdieren die zich in de tijd dat Afrika niet vast lag aan Europa of Azië, rond 100 miljoen jaar geleden, tot een aparte groep ontwikkelden.

Bron: Afrotheria. (2020, januari 27). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:10, januari 27, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrotheria&oldid=55541975.

Synoniemen: Afrotherische

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie