Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Manubrium
Het manubrium is de steelachtige structuur die vanuit het midden van de kwal naar beneden hangt en waarvan de mondopening een onderdeel is.
Matrilineair

Matrilineaire afstamming, matrilineariteit of uterine is het systeem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de moeder.

Synoniemen - matrilineariteit, uterine
Medusa
Een meduse is één van twee morfologische stadia van een neteldier. De meduse is het beweeglijke, vrijzwemmende levensstadium dat in staat is tot geslachtelijke voortplanting.
Synoniemen - medusae ,meduse,medusa-stadium
Melanisme

Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme en betekent dat een enkel individu van een (meestal dier)soort een overwegend zwarte kleur heeft, terwijl andere individuen een andere, meestal lichtere kleur hebben. Indien deze zwarte kleur voordelen biedt, en er meerdere exemplaren verschijnen die zich ook voort gaan planten, kan een gehele ondersoort melanistisch worden. Als de ondersoort door het melanisme dusdanig succesvol is dat het andere ondersoorten kan verdringen, kan zelfs een gehele soort melanistisch worden, maar dat is zeldzaam.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0)

Synoniemen - melanistische
Metabolische behoefte

Stofwisseling of metabolisme is het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen. Enzymen spelen bij deze omzettingen een centrale rol. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de opbouw van stoffen onder gebruik van energie (anabolisme) en de afbraak van biomoleculen, waarbij energie vrijkomt (katabolisme).

Morfologie

De morfologie is het onderdeel van de biologie dat de bouw en vorm bestudeert van organismen, hun organen en weefsels en probeert hun veelvormigheid terug te brengen tot evolutionair te duiden bouwplannen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0)

Mutualisme

Mutualisme is in de ecologie een interactie tussen twee levensvormen (twee symbionten) waarbij beide voordeel hebben van die interactie. In vooral de Europese studieboeken wordt de term symbiose in deze engere zin gebruikt en is dan gelijk aan mutualisme, maar steeds vaker wordt de Anglo-Amerikaanse literatuur gevolgd en mutualisme als een van de vormen van symbiose opgevat. Andere vormen van symbiose in de wijdere betekenis zijn dan commensalisme, parasitisme en amensalisme.

Bron: Mutualisme. (2020, januari 18). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:13, januari 18, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutualisme&oldid=55475700.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie