Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Langelijnvisserij

Langelijnvisserij (ook wel longline-visserij of longlijnvisserij) is een visserijtechniek die gebruikt wordt door beroepsvissers in de zeevisserij. Hierbij worden lange dunne kabels gebruikt, de zogenaamde hoofdlijn. Aan deze hoofdlijn zitten zijlijnen met haakjes en aasvis."

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Downloaded 5 December 2018

Synoniemen - longline-visserij, longlijnvisserij, lange lijnen
Latex

Latex is het sap van de Braziliaanse rubberboom of van vergelijkbare planten en is een dikke, melkwitte emulsie.

Zoek

Taxonomie