Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Canebreak
Een canebrake of canebreak is een struikgewas van een van de verschillende Arundinaria-grassen: A. gigantea, A. tecta en A. appalachiana. Deze bamboegrassen groeien als struikgewassen tot 7 meter hoogte.
Synoniemen - Canebrake, canebrakes
CITES

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een internationale overeenkomst tussen regeringen. Het doel is te garanderen dat internationale handel in wilde dieren en planten geen bedreiging is voor hun voortbestaan.

Zoek

Taxonomie