Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Aboreal

Lichamelijk aangepast om hoofdzakelijk of uitsluitend in bomen te leven, zoals boombewonende (boom-levende) apen.

Acension

Groene zeeschildpad ascension wiki
Author: unknown
License: Public Domain

Afrotheria

De Afrotheria is een superorde van de infraklasse placentadieren van de klasse van de zoogdieren die aanvankelijk gebaseerd was op DNA-technieken. Het omvat de zoogdieren die zich in de tijd dat Afrika niet vast lag aan Europa of Azië, rond 100 miljoen jaar geleden, tot een aparte groep ontwikkelden.

Bron: Afrotheria. (2020, januari 27). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:10, januari 27, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrotheria&oldid=55541975.

Synoniemen - Afrotherische
Albinisme

Albinisme is het aangeboren gedeeltelijk of geheel ontbreken van het pigment melanine bij mensen, dieren of planten, resulterend in een gedeeltelijk of geheel witte huid, veren, schubben en huid en vaak rode ogen. Het tegenovergestelde van albinisme is melanisme: een teveel aan donkere pigmenten (vooral melanine).

Bron: Albinisme. (2020, september 21). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:47, september 21, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Albinisme&oldid=57169631.

Synoniemen - albinotische
Alfamannetje

Een alfadier, gewoonlijk naar het geslacht alfamannetje of alfavrouwtje genoemd, is het individuele dier in een groep van een bepaalde diersoort dat duidelijk de leiding heeft.

Synoniemen - alfavrouwtje,alfa-mannetjes
Alkaloïde
Alkaloïden (van het Arabische al qualja, as van planten en het Griekse -oides, gelijkend) vormen een natuurlijke groep stikstof bevattende, meestal basisch reagerende stoffen. Het zijn vaak werkzame stoffen die met name in het plantenrijk voorkomen, en wel in planten die dikwijls als giftig aangeduid worden.
Synoniemen - Alkaloïden,alkaloïden
Allogrooming

Social grooming of sociale verzorging is een gedrag waarbij sociale dieren, inclusief mensen, elkaars lichaam reinigen of verzorgen. Een verwante term, allogrooming, duidt op sociale verzorging tussen leden van dezelfde soort. Verzorging is een belangrijke sociale activiteit, en een middel waardoor dieren die bij elkaar leven, sociale structuren en familiebanden kunnen onderhouden en versterken en vriendschappen kunnen sluiten. Sociale verzorging wordt ook gebruikt als middel voor het oplossen van conflicten.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_grooming Accessed 18 August 2018

Synoniemen - Social grooming, allogrooming
Allomothering

Een ander dan de biologische moeder van een nakomeling, vervult de functies van de moeder, door bijvoorbeeld voor het jong te zorgen.

Alloparenting

Alloparenting (ook wel alloparental care genoemd) is een term die wordt gebruikt voor het classificeren van elke vorm van ouderlijke zorg door een individu jegens een jong van niet eigen afstamming.

Synoniemen - alloparental care
Anogenitaal gebied

Het anogenitaal gebied is het gebied van de anus en de geslachtsdelen.

Aposematische kleuring

Aposematische kleuring of aposematisme is een term in de biologie en ecologie waarmee de felle lichaamskleur van verschillende dieren wordt aangeduid, die als een afschrikkingsstrategie werd ontwikkeld. Aposematische kleuring is een waarschuwing voor vijanden dat het dier giftig of gevaarlijk is en dient ter afschrikking van vijanden.

Synoniemen - aposematisme,aposematisch ,aposematische kleuren,aposematische
Bactericide

Bactericide middelen doden de bacterie. Zo maakt penicilline de celwand zwakker, waarna de bacterie door zijn eigen osmotische druk ontploft.

Bentische zone

De bentische zone of het bentaal is de biotoop in het onderste deel van een waterlichaam zoals een zee of meer. De bentische zone omvat zowel de laag boven de bodem als de laag net onder de bodem, tot en met de diepte waarop levende wezens voorkomen. Bentisch is afgeleid van het Griekse benthos, dat diepte van de zee betekent.

Bron: Bentische zone. (2019, januari 14). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 14:22, januari 14, 2019 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentische_zone&oldid=52996236.

Binoculair gezichtsvermogen

Een binoculair gezichtsvermogen is een dusdanige plaatsing van de ogen dat beide gelijktijdig hetzelfde voorwerp kunnen waarnemen. Bij veel dieren zijn de ogen aan de zijkant van de kop gepositioneerd zodat een groot gezichtsveld ontstaat zonder dat het dier de kop hoeft te bewegen.

Boreale zone

Een boreale zone is het overgangsgebied tussen de gematigde en de toendrazone op de continenten van het noordelijk halfrond. Het is een gebied met een subarctisch klimaat, ruwweg tussen 55° en 70° Noorderbreedte. Grote delen van dit gebied zijn met bos bedekt, voor veel vormen van landbouw is het er te koud. De boreale bossen in deze zone worden ook taiga genoemd, vooral in Europa en Azië.

Bron: Boreale zone. (2018, september 20). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:54, september 20, 2018 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boreale_zone&oldid=52291516.

Synoniemen - boreale water

Zoek

Taxonomie